Chrámový smíšený pěvecký sbor SANTINI, který působí ve farnosti Telč od roku 2008, se věnuje interpretaci hudby všech žánrových kategorií se zvláštním zaměřením na hudbu duchovní a liturgickou. V současné době má 20 členů. Sbor působí nejenom ve městě Telči a okolí, koncerty organizuje i ve vzdálenějších městech a obcích. Funkci sbormistra zastává Anežka Tichá, dirigentem skladeb s orchestrem je Karel Tomek.

Sbor má v repertoáru jak klasické skladby bez doprovodu, tak i větší celky (Mozart, Tůma, Kypta, Charpentier, Ryba) se zvláštním důrazem na poučenou interpretaci. Santini má za dobu svého působení za sebou bezmála 140 vystoupení, z toho část tvoří samostatné koncerty, doprovod liturgie na místní i celostátní úrovni a několikadenní zájezdy.

Velkým přínosem byla spolupráce sboru s třebíčským komorním orchestrem Cordial string quartet s uměleckým vedoucím Jakubem Lojdou, který doprovázel díla M. A. Charpentiera, W. A. Mozarta a F. Tůmy. V současné době soubor spolupracuje s komorním smyčcovým uskupením Ad hoc quartet Víta Coufala z Třebíče.

Soubor se v posledních letech účastnil i projektu Harmonia laudes. Jednalo se o zcela unikátní projekt několika pěveckých souborů, orchestru a rockové skupiny s produkcí duchovní hudby Ch. Norwella, E. Morricone a A. Snella. Na závěr řady mnoha koncertů hudebníci natočili CD tohoto projektu s názvem Songs for God, které si zakoupilo přes devět set posluchačů.

Pěvecký sbor byl také iniciátorem a účastníkem největšího projetku amatérské hudby na Vysočině, jímž byla produkce velkolepého Mozartova Requiem v osmi městech našeho kraje a na závěr ve Vídni. Hluboké téma umírání, které nemusí být obklopeno jen beznadějí a smutkem, ale může vyústit ve velké poznání Boží lásky, se rozhodla uchopit bezmála stovka mladých hudebníků z Třebíče, Telče, Náměště nad Oslavou a mnohých dalších míst. Výsledkem jejich důkladné a dlouhodobé přípravy byla řada koncertů v letech 2011 a 2012 v beznadějně naplněných kostelech.

Výběr toho nejlepšího ze svého repertoáru "a capella" soubor natočil v kostele Všech svatých ve Staré Říši a vydal svoje první album s názvem SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ, které si můžete pořídit na kterémkoli koncertu sboru nebo objednat přes sborový web.

Sbor hledá do svého středu další podobně hudebně „postižené“ lidi. A jaká jsou kriteria pro přijetí? Především osobní nasazení a chuť do práce, perfektní znalost významu slova „odpovědnost“, přijetí skutečnosti, že bude nutné někdy měnit svoje časové plány a plány své rodiny a nejbližších, že od chvíle přijetí do sboru přebírám odpovědnost za celek a ne jen za sebe. Z hudebního hlediska je potřeba umět čistě zazpívat píseň Ovčáci, čtveráci.

Finančně je sbor zajištěn příspěvky vlastních členů, což samozřejmě nepokrývá nutné náklady na činnost sboru, proto velké poděkování patří římskokatolické farnosti Telč za dlouholetou podporu a Městu Telč za finanční podporu, pomoc s propagací koncertů a za ochotné zapůjčení koncertního sálu místní ZUŠ pro příležitostné zkoušky s orchestrem.

Sbor by nemohl existovat, nebýt finanční pomoci sponzorů, kterým patří velký dík za dlouholetou podporu. Loga firem a institucí, se kterými sbor spolupracuje, najdete na každé straně tohoto webu dole.

Celek je víc než prostý součet svých částí, tento zákon platí beze zbytku právě pro pěvecké sbory. A svým posluchačům sbor může slíbit, že pro společně prožité chvíle nad hlubokým sdělením duchovní hudby udělá maximum.

Template by JoomlaShine